ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก

ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ตำบล อำเภอ จังหวัด

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ตำบล อำเภอ จังหวัด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00